Bạn đã hoàn thành 0% khảo sát này
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Nhằm tìm hiểu, đánh giá hiểu biết của cộng đồng đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương triển khai thực hiện KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP. 
Kết quả của khảo sát này sẽ giúp Cục CT&BVNTD đánh giá đúng mức độ hiểu biết và quan điểm của người dân, từ đó đề xuất các quy định và giải pháp nhằm quản lý hiệu quả nhất đối với hoạt động kinh doanh đa cấp, góp phần giảm thiểu tối đa các hình thức đa cấp biến tướng, ngăn ngừa các thiệt hại không đáng có cho người dân.
Cục CT&BVNTD rất mong người dân tích cực tham gia và đưa ra các câu trả lời khách quan, chính xác để đảm bảo tính hiệu quả của khảo sát này.
Xin trân trọng cám ơn!
Có 56 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.